Vastuullisuus

Vastuullisuus on käytännön työtä, jossa me pyrimme yhdessä teidän kanssanne ennallistamaan luontoa, sekä ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Me yksinkertaisesti maksamme raaka-aineista viljelijöille enemmän, jotta he voivat härkäpavun viljelyssä noudattaa kiertoviljelyä. Kiertoviljelyssä pyritään sitomaan hiiltä enemmän peltoon, kuin sitä viljelyssä vapautuu. Kutsumme papuja RegePavuiksi. (Regeneratiivisesti, eli ennallistavalla tavalla viljelty.) Ja kyllä, reggae musikkki on tässä tullut mieleen, hyvän mielen musiikkina ja hyvän mielen papuina!

Yhteistyö Falleroiden kanssa RegePavun viljelyssä

Fallero tuotesarja, voitti S-ryhmän menestysreseptikilpailun vuonna 2022. Falleroita ostavat tukevat monimuotoisempaa luontoa ja vähentävät ravinnepäästöjä Itämereen. Vihreä Härkä toimittaa sopimusviljelijöidensä kautta Falleron raaka-aineeksi härkäpapua, joka viljellään niin, että hiiltä sitoutetaan peltoon viljelykierrossa. Härkäpavun viljelyvuoden jälkeen laitetaan 2-vuotinen viherlannoitusnurmi, jonka tarkoituksena on pidättää ravinteita valumasta vesistöihin sekä lisätä hiiltä peltoon. Kasvit yhteyttämällä sitovat hiilidioksidia ilmasta ja muuntavat sen hiileksi, joka jää peltoon. Lisäksi nämä nurmet monipuolistavat lajistoa sekä kasvi- että eläinkunnassa.

Kiertoviljelyn hyödyt tunnetaan laajasti ja se on ollut perinteinen viljelymenetelmä, ennen kuin otettiin kemiallinen kasvinsuojelu, sekä lannoitus laajamittaisemmin käyttöön, joka mahdollisti monokulttuurin, eli saman kasvin viljelyn vuodesta toiseen. Luonnon ja peltomaan kunto on huonontunut mm. siksi, että viljellään samaa kasvia vuodesta toiseen. Pääsyy tähän yksipuoliseen viljelyyn on, että viljelijä ei saa tuotteestaan sitä hintaa, että kiertoviljely olisi taloudellisesti kannattavaa. Ongelma on globaali, ja yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että maksamalla alhaista hintaa viljelijöille, viljelijät joutuvat käyttämään peltomaata kestämättömällä tavalla.

Vihreä Härkä maksaa sopimusviljelijöille härkäpavusta enemmän, että kiertoviljely onnistuu. Olemme yhdessä ryhmä, joka suojelee luontoa asiakkaidemme kanssa!


Kuva on Saaristomereen rajoittuvalta pellolta.